TEMA DANA

vladimir-putin

Demonizacija Putina: Zapad bez dokaza i pre istrage, Rusiju proglasio krivom za smrt 298 putnika

Ru­si­ja je pre is­tra­ge i bez do­ka­za pro­gla­še­na kri­vom za smrt 298 put­ni­ka i čla­no­va po­sa­de, a njen pred­sed­nik iz­lo­žen hladnoratovskoj sa­ta­ni­za­ci­ji. Ru­skog pred­sed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na...

ŽIVOT

Simptomi

Da li se i vi ponašate na način koji povećava rizik od dobijanja raka?

U istraživanju  objavljenom u časopisu Journal of National Cancer Institute, naučnici tvrde kako osobe koje dnevno provode nekoliko sati u sedećem položaju imaju i do 66 odsto veći rizik od razvoja...