AJNŠTAJN: Četvrti svetski rat će se voditi motkama i toljagama

Šta je istina?

Pročitajte citate Alberta Einsteina, teorijskog fizičara i jednog od najvećih umova i najznačajnijih ličnosti u istoriji sveta.

 • Perfekcija misli i konfuzija ciljeva je izgleda naš najveći problem.
  · Za rešenje problema, moramo prestati razmišljati na onaj način kao kada je problem nastao.
  ·         Mašta je važnija od znanja.
  ·         Ne verujem u ‘teološkog boga’ koji nagrađuje dobro, a kažnjava zlo.
  ·         Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem delovanju. Naša unutrašnja ravnoteža, čak i naša egzistencija zavisi o tome. Jedino moralnost u našem delovanju može dati lepotu i dostojanstvo našem životu.
  ·         Ljudska glupost i svemir su beskonačni, ali mislim da za ovo drugo nisam siguran.
  ·         Svetu ne preti opasnost od ljudi koji čine zlo nego od onih koji to dopuštaju.
  ·         Najlepše što možemo doživeti je ono što je tajanstveno. To je temeljni osećaj koji stoji u zametku svake umetnosti i nauke…
  ·         Lakše je razbiti atom nego predrasude.
  ·         Nauka bez religije je šepava, a religija bez nauke slepa.
  ·         Nepostojanost stava postaje nepostojanost karaktera.
  ·         Veliki duhovi su uvek nailazili na nasilno protivljenje osrednjih umova.
  ·         Ratovi će prestati kada ljudi odbiju da se u njima bore.
  ·         Jedan savremenik je sa pravom rekao da su u ovom materijalistički obojenom dobu, ozbiljni naučnici jedini duboko religiozni ljudi.
  ·         Vegetarijanski način života mogao bi krajnje pozitivno uticati na sudbinu čovečanstva, čisto fizičkim delovanjem na temperament ljudi.
  ·         Četvrti svetski rat će se voditi motkama i toljagama.
  ·         Koliko je neki čovek vrijedan za svoju zajednicu zavisi, u prvom redu, o tome koliko su njegovi osećaji, misli i dela usmereni na unapređivanje života drugih ljudi…
  ·         Ako činjenice ne odgovaraju teoriji, promjenite činjenice.
  ·         Razlika između gluposti i genijalnosti je to što genijalnost ima svoje granice.
  ·         Kad čovek sedi jedan sat sa lijepom djevojkom, to vam se čini kao jedna minuta. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći – to je duže od jednog sata. To je relativnost.
  ·         Nacionalizam je dečija bolest. To su ospice čovečanstva.
  ·         Ako A označava uspeh, onda formula glasi A jednako X plus Y i Z, gde X označava rad, Y igru i Z držati jezik za zubima.
  ·         Nikad do otkrića nisam došao isključivo racionalnim razmišljanjem.
  ·         Ne možemo rešiti probleme na isti način na koji smo ih stvorili.
  ·         U moralnosti nema ničeg božanskog, to je totalno ljudska stvar…
  ·         Intelektualci rešavaju probleme, genijalci ih sprečavaju.
  ·         Veče u kojoj se svi prisutni sasvim slažu izgubljeno je.
  ·         Šteta što nisam bolje znao matematiku.
  ·         Nauka bez religije je šepava, a religija bez nauke slijepa.
  ·         Um je kao padobran – funkcioniše jedino ako je otvoren.
  ·         Moj politički ideal je demokratija. Poštujmo svakog čoveka kao biće i ne pravimo ni od koga idola.
  ·         Sila je oduvek privlačila ljude niska morala, i verujem da – bez izuzetka – genijalne tirane nasljeđuju nitkovi.
  ·         Zdrav razum je samo pregršt predrasuda koje smo usvojili do osamnaeste.
  ·         Ništa neće toliko pomoći ljudskom zdravlju niti povećati izglede za opstanak života na Zemlji kao prelazak na vegetarijansku ishranu.

(Global CIR/Agencije)

Share this post: