Ako bacite SNEG na javnu površinu, čeka vas KAZNA!

Ilustracija

foto: YouTube

Osim kazne za neočišćeni sneg, takođe postoji i kazna za bacanje tog istog snega na javnu površinu i za to se dobija kazna.

U skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu, a u cilju obezbeđivanja uslova za bezbedno i nesmetano odvijanje života u gradu u zimskom periodu, sa određenih površina javne namene i površina u javnom korišćenju obavezno se uklanja sneg i led, kao i ledenice sa krovova i isturenih delova zgrada, kažu u Komunalnoj policiji.

Između ostalog, članom 36. pomenute odluke, propisano je da se uklanjanje snega i leda sa površina javne namene i površina u javnom korišćenju, vrši tako da se ne zatrpavaju slivnici, a sneg i led se odlažu tako da ne ometaju saobraćaj na kolovozu i prolaz pešaka trotoarom.

– Prekršajna sankcija propisana navedenom odlukom za postupanje suprotno odredbama pomenutog člana, iznosi:

– za pravno lice propisana je novčana kazna u iznosu od 50.000 dinara

– za odgovorno lice u pravnom licu propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 dinara

– za preduzetnika propisana je novčana kazna u iznosu od 25.000 dinara

– za fizičko lice propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 dinara.

Za navedeni prekršaj komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

Dakle, kazne za nečišćenje i bacanje snega na javnu površinu, ako ga očistite su iste.

(Telegraf.rs)

Share this post: