Duguješ 500 dinara, naplate 30.000 dinara

zaplena-dugovanja plenidba6

Profesija privatnog izvršitelja predstavlja jedno od najunosnijih zanimanja u Srbiji, a oni tako za najmanji dug od 500 dinara naplati građanima 60 puta više – čak 30.000.

Profesija privatnog izvršitelja predstavlja jedno od najunosnijih zanimanja u Srbiji, pokazalo je istraživanje koje je uradio dnevni list Informer, a koji tvrdi da Agencije za uterivanje dugova čak i najmanji dug od 500 dinara naplati građanima 60 puta više – čak 30.000!

Razni izvršitelji tako samo predlog za utuženje naplaćuju 10.460 dinara, za razne administrativne troškove uzmu u proseku 5.000, dok za “dobro uteran dug” dobiju nagradu od 3.000 do 6.000 dinara.

Šta sve naplate privatni izvršitelji:

– Dug 500 dinara:

* Predlog za utuženje – 4.680 dinara

* Naknada advokatu kod utuženja – 6.000 dinara

* Administrativni troškovi (pismo MUP-u i poslodavcima) – 5.000 dinara

* Prinudna naplata / plenidba imovine – 4.200 dinara

* Nagrada izvršiteljima – 6.000 dinara

* Kamate i porezi – 4.000 dinara

(Informer)

Share this post: