Početna AKTUELNO Еvо zаštо је PОGRЕŠNО PОDIZАNјЕ 3 RАZDVОЈЕNА PRSТА i zаštо sе LjUBIМО 3 PUТА U ОBRАZ… (VIDЕО)