KAKVA FILOZOFIJA – IMRAN HOSEIN U NEKOLIKO REČENICA OBJASNIO MNOGE STVARI: Daeš nema ništa sa Islamom!

Poruka

Šeik Imran Hosein

Svrha Dadžala je da prevari. Reč “dadžal” znači prevariti. On deluje preko prevare.

Najvažnije dostignuće Dadžala je da ukloni pravi novac čija vrednost može da se izrazi zlatom ili srebrom i da se zameni papirnim novcem koji ima izmišljenu vrednost.

Dadžal koristi ovaj papirni novac da sputava i porobi čoveka.

Vreme je da Rusi shvate ono što su Muslimani već prepoznali – da je papirni novac Haram. Kada Isus ponovo dođe, hoće li koristiti rublju? Ne, koristiće zlatnike i srebrnjake.

Dadžal, takođe, ima misiju da lažira Islam. Da učini da Svet gleda u lažni Islam i da ga smatra pravim. On je stvorio Daeš da bi svetu predstavio najružnije lice Islama.

Islam kao religija privlači ljude.

To je religija ljubavi i mira. Ali, sada imamo Daeš – diverziju u Islamu, koje se ljudi boje i beže od nje. Zato ima hiljada i hiljada izbeglica, koje beže od Daeša.

To je jasno – Daeš nema ništa sa Islamom.

(Katehon)

Share this post: