KRITIKA I KARMA: Ljudi koji govore malo i promišljeno, postižu više

karma animacija ilustracija domino efekat

Važno je da zapamtite da ako nekoga kritikujemo, tada preuzimamo negativnu karmu i loše karakterne osobine tog čoveka. Tako deluje zakon karme. Moramo da učimo da nikoga ne kritikujemo.

Ko nas kritikuje, predaje nam svoju pozitivnu karmu i preuzima našu lošu. Zato se uvek smatralo da je dobro kada nas kritikuju.

Kako „radi“ izgovorena reč sa našom karmom?

U „Mahabharati“ se kaže ako ste nešto naumili, nešto želite da uradite, nikome o tome ne govorite. Čim ste to rekli, za 80% se smanjuje verovatnoća da će se to desiti, pogotovo ako ste to poverili zavidnom, pohlepnom čoveku.

Zašto ljudi koji govore malo i promišljeno, postižu više? Oni ne gube energiju.

Drugo jednostavno pravilo povezano sa izgovorenom rečju – ako smo uradili nekome nešto dobro i pohvalili se drugima, u tom trenutku gubimo pozitivnu karmu i sve svoje plodove dobrobiti, koje smo zaradili tim postupkom.

Hvalisavac malo šta postiže.

Rami Blekt

(Beba Mur)

Share this post: