LJUBIŠA BUHA ČUME IZA REŠETAKA: Osuđen na 2 godine i 8 meseci!

Viši sud u Beogradu je, nakon održane sednice veća, 15.novembra doneo presudu kojom je odbio kao neosnovane žalbe Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i branilaca okrivljenih Buha Ljubiše i potvrdio presudu Trećeg osnovnog suda.

Okrivljeni Buha Ljubiša je presudom Trećeg osnovnog suda u Beogradu, koja je sada postala pravnosnažna, oglašen krivim zbog krivičnog dela prikrivanje, krivičnog dela sprečavanje i ometanje dokazivanja i krivično delo ugrožavanje sigurnosti i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 8 meseci i na novčanu kaznu iznosu od 180.000 dinara, koju je dužan da plati u roku od tri meseca od pravnosnažnosti presude.

Okrivljenom je izrečena mera bezbednosti zabrane približavanja i komuniciranja sa oštećenima, navodi se u saopštenju suda.

Na osnovu člana 423 stav 1 ZKP okrivljeni Buha Ljubiša je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo posebni slučajevi falsifikovanja isprave u podstrekavanju, dok je primenom člana 422 stav 3 ZKP, prea okrivljenom odbijena optužba da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Okrivljeni Petošević Stevan je oslobođen optužbe da je izvršio krivično delo posebni slučajevi falsifikovanja isprave.

(Mediji)

Share this post: