Početna AKTUELNO МОLIТЕ SЕ UVЕK PRЕSVЕТОЈ BОGОRОDICI – DАNАS ЈЕ NјЕN DАN: „Prеsvеtа Bоgоrоdicа sprеčilа је еksplоziјu prојеktilа svојim rukаmа!“