PAŽNJA: Neaktivan račun u banci vam tajno pravi nedozvoljeni minus

Ilustracija

foto: YouTube

U Srbiji ima aktivnih 7,4 miliona tekućih računa, a njih je otvorilo 4,9 miliona građana, što znači da neki građani imaju po dva i više računa.

– Veliki broj tih računa nije aktivan i ne beleži promet, a banke na ime održavanja u zavisnosti od paketa naplaćuju i do nekoliko stotina dinara – kaže Dušan Uzelac s finansijskog portala Kamatica.

On dodaje da je najbolje zatvoriti sve one račune koji se ne koriste, jer kad nema priliva, nije moguće ni povući sredstva pa račun veoma brzo odlazi u nedozvoljeni minus, a to se u evidenciji Kreditnog biroa prikazuje kao docnja zbog koje u narednom periodu nećete moći da se zadužite.

Da bi ugasio račun vlasnik s važećom ličnom kartom treba da ode u banku u kojoj je otvorio taj račun i podnose zahtev za gašenje, i preda kartice koje su vezane za taj račun.

Službenik banke izdaje zahtev za gašenje koji je potrebno popuniti, a ukoliko je bilo nekih sredstava na računu, ona će biti isplaćena klijentu na licu mesta.

Takođe, ukoliko postoji određeni dug, potrebno je izmiriti sve obaveze, a potom popuniti zahtev.

(Kurir.rs)

Share this post: