Pažnja! Udvostručio se broj lažnih novčanica u Srbiji

Ugovor

U Srbiji je u prvih šest meseci ove godine otkriveno ukupno 2.607 falsifikovanih novčanica, što je više nego dvostruko više u istom period prošle.

Tada je u Srbiji je otkriveno 1.129 falsifikata, objavila je Narodna banka Srbije.

Posmatrano u nominalnom iznosu, povećanje iznosi 2,7 puta, odnosno 3,36 miliona dinara u prvoj polovini 2015. u odnosu na 1,22 miliona u istom periodu prošle godine, piše u najnovijem Izveštaju o otkrivenim falsifikovanim novcanicama.

„Na dan 30. juna ove godine, na milion komada originalnih novcanica, otkriveno je 9,4 komada falsifikata u opticaju, odnosno na milijardu dinara u opticaju, bilo je 22.655,7 dinara falsifikovanog novca“, navodi NBS.

Prema podacima centralne banke, najveći je udeo u falsifikatima domaće valute, 80,9 odsto, a od toga, najzastupljenija je novčanica od 2.000, pa od 1.000, 500 i najzad 5.000 dinara. Ta četiri apoena, kako je navedeno, zajedno čine 99,7 odsto falsifikata gotovog novca.

U periodu januar – jun, kako je navedno, otkriveno je i 615 komada falsifikata stranog novca, što je za 28 odsto više nego u istom periodu 2014. godine, kada je otkriveno 480 komada tih novčanica.

Ilustracija

„U istom periodu otkriveno je ukupno 414 komada falsifikata evra, što je skoro duplo više nego u prvoj polovini prethodne godine, kada je evidentirano 211 komada tih novčanica“, navodi NBS.

U prvih šest meseci ove godine otkriveno je 196 falsifikovanih novčanica američkog dolara, što je za 21 odsto manje nego u istom periodu 2014, kada je evidentirano 248 komada, a najviše se, kako se pokazalo kopira novčanica od 100 dolara.

„Posmatrano po nominalnoj vrednosti, udeo valuta u ukupno otkrivenim falsifikatima najbolje može da se sagleda ako se njihove vrednosti izraze u evrima. Tako je u prvoj polovini godine dominantan udeo falsifikovanih novčanica evra od 52 odsto, zatim dinara 29,5 odsto i dolara 18,1 odsto“, piše u izveštaju NBS.

(Tanjug)

Share this post: