SAD se bestidno sve više zadužuje, nećete verovati, kod Rusa!

Kriza

Rusija je u junu 2015. godine povećala ulaganje u državne obveznice SAD za 1,4 milijarde dolara, na 72 milijarde dolara.

Kako su objavili Ministarstvo finansija SAD i Sistem federalnih rezervi, u junu 2014. godine ukupan obim investicija Rusije u američke hartije od vrednosti dostizao je 113,9 milijardi dolara. Međutim, u aprilu ove godine taj pokazatelj je snižen na 66,5 milijardi dolara.

Prema podacima ministarstva, u maju je rast investicija obnovljen i dostigao je 70,6 milijardi dolara.

Rusija na taj način zauzima 19. mesto na spisku 38 vlasnika državnih obveznica SAD, javila je agencija Tas.

Najveći kreditor SAD je, kao i ranije, Kina u čijem je posedu u junu bilo obveznica u vrednosti 1.271,2 milijarde dolara, koje je u tom mesecu uvećala za skoro jednu milijardu dolara. Na drugom mestu ostaje Japan, sa 1.197,1 milijardi dolara, što je 17,8 milijardi manje nego u maju.

Ukupan obim stranih investicija u obveznice SAD-a u junu je bio 6.175,2 milijarde dolara, što je 40,4 milijardi dolara više nego u maju. Od toga su 4.164,3 milijarde dolara sredstva vlada i centralnih banaka stranih zemalja.

(Tanjug)

Share this post: