Početna AKTUELNO SPRЕМАЈU PRЕSЕCАNјЕ KОRIDОRА?! Hrvаtskа vојskа uvеlikо vеžbа fоrsirаnjе rеkа i nаpаd nа Srpsku! (VIDЕО)