ŠTA DA UČINIMO ZA NAŠE POKOJNE? Kako stupamo u vezu sa njima (VIDEO)

otac tadej sveti pravoslaclje crkva

Kad god mislimo o pokojnima, mi sa njima stupamo u vezu.

Svaka molitva za njih je takva veza. Mi smo povezani s umnim i misaonim svetom, a ne samo sa materijalnim. Mirni i krotki ljudi ponekad u snu razgovaraju sa pokojnima.

Biva da se, kad čovek nešto zaželi, to ispuni, kad za nečim mnogo čezne. Energija misli nas veže, ta je veza jača od telefonske. Čovek nešto poželi, i to mu bude, naročito krotkima i smirenima.

Kad nekog mnogo žališ u životu, moliš se za njega i želiš mu dobro, ti mu šalješ božansku energiju kojom ste vezani. A mi na to slabo obraćamo pažnju.

Treba uvek znati da smo bliski jedni drugima, da nismo daleko.

A pokojni od nas traže pomoć, jer, čim pređu u večnost, više ništa za sebe ne mogu da učine. Čim dođe kraj, više ne može da se moli za sebe (ako se udostoji, može za bližnje), ne može da se kaje. Zato smo mi dužni da se molimo za pokojne.

Otac Tadej 

(Oslobođenje)

Share this post: