Strategija za inkluziju Roma od 2015. do 2025 godine

cigani-romi

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević izjavio je danas da bi do kraja godine trebalo da bude završena javna rasprava o Nacrtu strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji od 2015. do 2025. godine.

Ivanišević je na sednici Saveta za unapredjivanje položaja Roma i sprovodjenje Dekade Roma rekao da Nacrt strategije predstavlja važan dokument koji na „kvalitetan način“ definiše kako će Romi biti uključeni u srpsko društvo.

On je rekao da je tekst strategije naslonjen na strategiju „Evropa 2020“ Strategija pametnog, održivog i inkluzivnog rasta, kao i da definiše oblasti koje će se razvijati, a to su: obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, socijalna i zdravstvena zaštita Roma.

Ivanišević je rekao da su te oblasti značajne ne samo za život Roma u Srbiji, već i za život svih ljudi u Srbiji.

„Naše težište će biti da na jasan i kvantitativan način izmerimo koliko je Roma zaposleno zahvaljujući ovoj strategiji i koliko je Roma ušlo u zdravstveni sistem“, rekao je Ivanišević.

Državni sekretar je rekao da bi rezultati ove strategije trebalo da budu vidljivi za deset godina i da je strategija zamišljena tako da se akcioni planovi donose na dve godine.

„Za deset godina moći ćemo da ocenimo koliko je strategija doprinela inkluziji Roma u srpsko društvo“, rekao je Ivanišević.

(BETA)

Share this post: