…da svako selo u Srbiji dobije svoju biblioteku…

 

 

 

 

 

Zorica Sentić – …da svako selo u Srbiji dobije svoju biblioteku…

 

Biće nam drago da budete deo ekipe akcije Darujmo reč.

S obzirom na to da nemamo formiranu ekipu u Vašem kraju, Vi svakako možete

biti naš koordinator za svoj grad i neposrednu okolinu. Potrebno je da nam

pošaljete jednu fotografiju koja će biti objavljena na sajtu akcije www

darujmorec.com, u rubrici Ekipa.

 

Knjige koje ste namenili akciji ne morate da šaljete već možete da ih

sačuvate i sa ostalim knjigama koje budete sakupili, poklonite nekoj od

seoskih škola svog kraja.

 

Biti koordinator akcije podrazmeva da organizujete jednu manju ekipu vaših

prijatelja koji bi Vam pomogli u popularizaciji akcije. Od ekipe se očekuje

da o akciji govori u svakoj prilici koja im se ukaže. Ukoliko su u

mogućnosti, dobro je da članovi o ideji akcije govore na lokalnim medijima

(tv, radio, elektronski i pisani mediji). Biti član akcije, sa druge strane,

ne predstavlja nikakvu obavezu, već je ideja da svako radi koliko može i

kada može.

 

Ne postoji neki fiksirani datum do koga nešto mora da se uradi, akcija nema

završetak. Akcija se završava kada se postigne moto pod kojim radi „…da

sva sela u Srbiji dobiju svoju biblioteku…“.

 

Moram još jednom da istaknem da svi koji radimo u akciji, radimo to

isključivo zato što verujemo u ideju da pisana reč treba da stigne tamo gde

je najpotrebnija, u naša sela. Prvenstveno u ona koja nemaju formiranu

bibklioteku. Rad u akciji se ne plaća. Nemamo nikakve finansijske prihode

niti na bilo koji način zarađujemo od rada u akciji. Snažno verujemo da

akcija može istinski da uspe jedino ako je zaštićena od upliva novca i

mogućih manipulacija koje mogu iz toga da se izrode.

 

Naše dosadašnje iskustvo pokazuje da je veliki broj članova tek formalno

pristupio ekipi, ali da ni na koji način nije učestvovao u radu. Iako nema

precizno definisane obaveze, dobar deo formalnih članova nije čak ni širio

informacije koje dobija o radu akcije.

 

Zorica Sentić je akciju osmislila i pored velikog broja reklamnog i

informativnog materijala koji svakodnevno priprema i šalje, najaktivnija je

na terenu gde lično promoviše akciju. Bilo bi dobro organizovati jednu takvu

promociju i kod Vas.

 

Rano je da pominjemo neki konkretan datum, za sada samo iznosim neke moguće

ideje.

Ukoliko Vam je potrebno više informacija, pišite nam na adresu rec

[email protected]

 

Dobrodošli u ekipu!

Srdačan pozdrav!

www.darujmorec.com

Share this post: