Sunce u čekaonici

I mi koji nismo proučavali situaciju u Grčkoj znamo da su u bankrotu jer imaju veće troškove od prihoda. Bar to je jednostavno shvatiti. Pri tom ta njihova zaduženost nije od juče. Vuče se to već decenijama. Naravno, političari su ih zavili u crno jer su novac krali a ne ulagali u privredu ili poljoprivredu.

Potpuno ista režija je u Srbiji. Pri tom mi treba da pitamo predsednika države koja je još korist osim tih bezvrednih floskula, tipa EU je napredak itd. ulazak u Evropsku uniju.

Takođe lično Tadić treba da nam objasni kakva je naša korist od fondova EU o kojoj žvaće cela politička kasta. Zašto bi se Srbija zaduživala i uzimala kredite?

To je klasična prevara jer politička vrhuška želi da nas ostavi u uverenju kako će taj novac biti investiran u privredu. To je laž jer država nema vlasništvo u privredi i prema tome ne ulaže novac u nju. Takođe država ne kreditira nikog jer su sve firme privatne a vlasnici firmi kredite uzimaju kod banaka.

Ono malo novca sa čim zamazuju oči narodu, što tobože daju malim i srednjim preduzećima, kao i malim poljoprivrednicima je beznačajno u ukupnoj masi zaduženosti.

Znači oni uzimaju kredite da finansiraju potrošnju što je neproduktivno i veći deo pozajmljenih sredstava završiće u džepovima stranaka, ministara i još nekim, tačno određenim privilegovanim ljudima.

Na delu je opšta pljačka države i naroda. Bila je ta pljačka i pre 2000.-te ali ne tako sistemska i sistematična. U poslednjih 12 godina pljačkanje države i naroda je uređeno i sistematizovano, u taj krug ne može da uđe niko nepredviđen.

 

Pljačkanjem države bave se privilegovani već 12 godina, jedni te isti, eventualno je razlika u radnim mestima. Oni na „naučnoj osnovi“ glođu meso sa državnih kostiju.

Već 12 godina, se pred našim očima odvija neprekidan pad Srbije, bez zastoja, strmoglavo.

Meni stvarno nije jasno zašto bi Srbija uzimala kredite, koje će politička vrhuška opljačkati, a da ni 10 posto neće stići do privrede.

Po čijem nalogu oni to rade? Da li je tačno, da su im odrešene ruke u pljačkanju države i da im je to nagrada od stranih mentora?

Kako će ekipa koja nas je pljačkala 12 godina i zadužila do bankrota, sada da nas izvuče iz haosa koji su sami stvorili.

U čemu je sada razlika, od one situacije iz 2000.te godine?

Da li to pokušavaju da nas ubede kako se u čekaonici zvanoj „EU kandidatura“ nalazi sunce blagostanja koje će nas ogrejati.

 

Marko Jovanović

Share this post: