Venustrafobija, znate li šta je to?

 

 

 

 

 

Zorica Sentić – Venustrafobija, znate li šta je to?

 

Ovo je slika sveta danas…Kako smo do toga došli? Ko je za to odgovoran?

Kriv? Kada bi toliko reči imali za ljubav, za sreću, za radost, za

razumevanje,za solidarnost…Otvaraju  se novea poteke, sa sredstvima protiv

stanja koje opisuju ove reči…Kako se zove strah od gluposti? Kako bi se

nazvao strah od ovih reči dole?

Venustrafobija,  znate li šta je to?  ( ;-)) strah da se ide do kraja… ?)

Anableofobija – strah od gledanja uvis, od pogleda u nebo

Antropofobija – strah od ljudi

Antofobija – strah od cveća

Arahibutirofobija – strah od lepljenja margarina ili maslaca za nepca

Atefobija – strah od iskopina , ruševina

Aritmofobija – strah od brojanja

Dendrofobija – strah od drveća

Dekstrofobija – Strah od objekata koji se nalaze sa desne strane

Ekofobija – strah od svoje kuće

Eosofobija -strah od svitanja, dnevne svetlosti

Ergasiofobija, Ergofobija – strah od rada (deluje kao dobar izgovor)

Fobofobija – strah od fobija

Fronemofobija – strah od razmišljanja

Genufobija – strah od kolena

Grafofobija – strah od pisanja

Heksakosioiheksekontaheksafobija – strah od broja 666

Hipopotomonstroseskvipedaliofobija – strah od dugačkih reči

Itifalofobija – strah od penisa u erekciji

Ksilofobija – strah od drvenih predmeta, šuma

Ksirofobija -strah od žileta

Lahanofobija – strah od povrća

Laliofobija, Lalofobija – strah od pričanja

Limnofobija – strah od jezera

Linonofobija – strah od kanapa

Lokiofobija – strah od rađanja dece

Menofobija – strah od menstruacije

Merintofobija – strah da se ne bude vezan

Metalofobija – strah od metala

Numerofobija – strah od brojeva

Olfaktofobija – strah od smrada

Ombrofobija – strah od kiše ili da se ne pokisne

Ometafobija, Omatofobija – strah od očiju

Oneirofobija – strah od snova

Panofobija, Pantofobija – strah od svega

Paraskavedekatrijafobija – strah od petka 13- og

Partenofobija – strah od devica

Penterafobija – strah od tašte

Placofobija – strah od nadgrobnih spomenika

Ripofobija – strah od defekacije

Sciofobija Scijafobija – strah od senki

Siderofobija – strah od zvezda

Sinistrofobija – strah od levorukih osoba

Socerafobija – strah od tazbine

Stenofobija – strah od uskih predmeta ili prostora

Stigiofobija – strah od pakla

Singenezofobija – strah od rođaka

Tahofobija – strah od brzine

Tafefobija Tafofobija – Strah da se ne bude živ sahranjen

Telefonofobija – Strah od telefona

Teratofobija – Strah od mongoloidne dece, nakaza

Testofobija – Strah od testiranja

Teutofobija – Strah od Germana

Taasofobija – Strah od sedenja

Talasofobija – Strah od mora

Termofobija – Strah od vrućine

Tokofobija – Strah od trudnoće

Triskaidekafobija – Strah od broja 13

Tremofobija – Strah od drhtanja

Tropofobija – Strah od pokreta, promena

Verbofobija – Strah od izgovorenih reči, govora

Vestifobija – Strah od odeće, oblačenja

Virginitifobija – Strah od silovanja, gubitka nevinosti

Vitrikofobija – Strah od očuha

Venustrafobija – Strah od lepih žena

 

Ne bojim se ničega

Ne bojim se ničega

ni velike vatre

ni crvenog žara

ni snova

ni mraka

oluje me ne plaše

volim i jake kiše

nije me strah poplave

još manje babaroga

čarolije

mađije

ni sveg zla

ne bojim se ni strašila

ni strava

ni java

ni straha

sa mukama znam da živim

vračare

pećine

samoće

grozote

užasa

ne plaši me pakao

opasnosti

slobodnih mislilaca

idealista

ma baš me briga

ne bojim se ničega

sudbinu prihvatam

Ne bojim se senki koje kruže oko mene

a zašto bih?

lopova se ne bojim

jedan je srce moje već ukrao

nemam dva

ostalo nek uzmu

Ne bojim se

NO

ni mašte

ni laži

maštom se laže

lažju se mašta

Ne bojim se strasti

ni sreće

Ne bojim se više ničega…

Ne!

sem deda Mraza

i nečega, bez imena

i bojim se malo …malo, sasvim malo

bojim se Tebe

 

Share this post: