Američki pronalazač Tomas Edison pokušavao da stvori „duhofon“ – napravu za „razgovore sa pokojnicima“

Pravio "duhofon"

Američki pronalazač Tomas Edison pokušavao je da stvori „duhofon“ – napravu za „razgovore sa pokojnicima“.

Ovo je priznao sam Edison, u svojim memoarima. Međutim, ta (poslednja) glava je u američkom (objavljenom 1948.) i drugim izdanjima na engleskom, bila cenzurisana. Priznanje je sačuvano, zahvaljujući francuskom izdanju koje se pojavilo godinu dana kasnije.

Sada ga je pod reflektore javnosti dovelo najnovije francusko izdanje Edisonovih memoara koje je izašlo iz štampe pre neki dan.

Edison se svojim „okultnim eksperimentima“ počeo baviti krajem 1870-ih godina. Kako je sam napisao, pokušavao je da napravi duhofon koji bi dodatno pojačavao zvučne signale njegovih fonografa.

Štaviše, bio je zaključio ugovor sa svojim kolegom – inženjerom Vilijamom Volterom Dinvidijem – koji je predviđao da onaj (od njih dvojice) koji prvi umre pokuša da drugom uputi poruku sa onog sveta.

Edison je bio uveren da duhovi ne samo postoje nego i da su spremni da razgovaraju.

Verovao je da je u stanju da napravi aparaturu koja bi omogućila da se čuju glasovi umrlih – naglasio je priređivač novog francuskog izdanja memoara velikog američkog pronalazača Filip Boduen.

(Fakti)

Share this post: