DVORANA ZAPISA – LEGENDA ILI ISTINA?

Koliko bi koštala?

Kako su napredne civilizacije uspele izgraditi Veliku piramidu, koja je visoka kao zgrada od 40 spratova, široka kao dva i po fudbalska stadiona a sastavljena od dva miliona blokova, koji teže i po nekoliko tona, pitanje je koje dan danas intrigira, kako naučnike, tako i obične smrtnike.

Jedno od sedam svetskih čuda je i Velika piramida na Giza visoravni uz obalu Nila, kraj Kaira. Piramida se istražuje još od davnina, a napisane su hrpe knjiga samo o enigmatici Velike piramide, od kojih mnoge potiču od egipatskih arheologa.

Egiptolozi nisu znatno promenili svoja stajališta o Velikoj piramidi u poslednjih sto godina. Piramidolozi datiraju izgradnju Velike piramide, oko 2589. godine pre Hrista pretpostavljajući kako se radi o mestu ukopa, grobnici faraona Khufua (Keopsa na grčkom).

Vodeći stručnjak za piramide je dr Zahi Havas, predsednik Vrhovnog saveta za antikvitete – Supreme Council of Antikuities (SCA) u Egiptu, koji vatreno zagovara teoriju, prema kojoj je Velika piramida grobnica, iako unutar Kraljevske komore u piramidi nije nikada nađen bilo kakav sarkofag niti mumija. Takvi sarkofazi su se morali izrađivati unutar piramide, jer se zbog svoje veličine ne bi nikada više mogli ukloniti iz Kraljevske komore.

U prošloj deceniji su naučnici počeli sumnjati u starost i svrhu Velike piramide. Postepeno, kako je Velika piramida otkrivala sve više svojih tajni, teorija grobnice je postajala sve manje prihvatljivom. Postoje indikacije kako su Veliku piramidu morale izgraditi visoko inteligentne civilizacije, s nužnim naučnim shvatanjem i pristupom tehnikama, koje su ispred naših.

Velika preciznost pri izgradnji

Velika se piramida sastoji od dva miliona blokova, ima visinu zgrade od 40 spratova i širinu od dva i po fudbalska igrališta. Temelj piramide je kamena podloga klesana sa preciznošću od samo 2 centimetra od savršene površine. Čak i danas sa svim našim saznanjima i modernom tehnologijom, prema teoriji stručnjaka, graditelji ne bi mogli izgraditi takvu strukturu s takvom preciznošću.

Egiptolog Mark Lehner pokušao je izgraditi repliku sa velikom grupom ljudi, ali nije uspeo čak ni izgraditi 6 metarski model piramide. Morao je da pozove u pomoć kamion kako bi izvukao blokove iz kamenoloma. U kasnim 70-tim japanski je tim, kojeg je finansirao Nissan, pokušao napraviti 18 metara visok model korišćenjem istih primitivnih pradavnih egipatskih alata kao što su dleto i čekić.

Međutim, vratili su se kući razočarani i zbunjeni, jer su morali da koriste mašinske čekiće za sečenje kamena, koje nisu uspeli prevesti preko Nila i verovatno bi morali koristiti buldožere, kamione pa čak i helikoptere za slaganje blokova na hrpu, koja je trebala ličiti na piramidu. U oba pokušaja rekonstrukcije piramide, mogli su se izvući samo mali blokovi iz kamenoloma, dok stvarna piramida sadrži blokove težine parne lokomotive!

Plato u Gizi sadrži tri piramide zajedno sa nizom satelitskih piramida oko onih većih, a tu se nalaze i poznate sfinge. Tri velike piramide nazvane su prema faraonima, koji su prema egiptolozima naručili njihovu konstrukciju kao mauzoleje: Velika piramida Khufua (ili Keopsa), Piramida Khafre (ili Chefren) i Piramida Menjaurea (ili Micerinosa).

[adsenseyu1]

Primitivni alati

Sarkofazi koji su nađeni unutar komora piramida izrađeni su od ekstremno tvrdog granita. Iako u njima nije pronađena niti jedna mumija, egiptolozi još uvek žele verovati da su korišćeni kao pogrebni sanduci. Čak su i izmislili primitivni alat, koji je korišćen za dubljenje granitnih blokova za sarkofage; tvrda diorit kugla na štapu za razbijanje kamena.

Sve je očiglednije, kako je posebno Velika piramida i uopšte visoravan u Gizi dizajnirana za kodiranje sofisticiranog naučnog znanja na mnogo načina; očito nema nikakve slučajnosti. Svaki otkriveni detalj ima značenje koje smo tek počeli razotkrivati.

Arheolozi su „zapeli“ u svom jednom jedinom objašnjenju piramida i pokušali da nas uvere kako su služile kao grobnice faraona, čime se iz vida potpuno ispušta suština. Vekovima je proučavana Giza visoravan očima arheologa i istoričara, ali to se menja tokom poslednje dve decenije.

Ipak, postoje činjenice koje podržavaju tvrdnju da su piramide morale biti izgrađene od strane jako napredne civilizacije koja je imala pristup boljoj tehnologiji od naše. Prema slavnom „spavajućem proroku“ Edgaru Kejsu, Velika će piramida otkriti sve svoje tajne kada se otvori Dvorana zapisa i nađe dokaz o njenom atlantiđanskom poreklu.

Naime, dvorana zapisa je prema pretpostavkama veliko skladište skriveno negde pod Giza platoom, za koje se veruje kako sadrži naprednu opremu Atlantide. Neki pretpostavljaju kako je nedostajući vršni kamen minijaturna verzija Velike piramide sa svim detaljima unutrašnjosti, koja je duboko skrivena u Dvorani zapisa.

Slavno proročanstvo

Edgar Kejs je dao smernice za lociranje Dvorane zapisa i sugerisao mogući ulaz u Dvoranu zapisa kroz levu šapu Sfinge. John Anthoni Vest i Robert M. Schoch su tokom ispitivanja provetravanja Sfinge odredili njenu starost te detektovali pomoću seizmičkog snimanja Giza visoravni, stvarno postojanje podzemne komore ispod šape Sfinge, tačno tamo gde je predvideo Caice.

Zaključak istraživanja Vesta i Schocha o eroziji Sfinge kaže kako je u stvari voda, a ne pustinjski pesak i vetar uzrok erozije osnove. To bi moglo značiti kako se erozija dogodila od kiše u periodu nakon ledenog doba 10.000 do 5.000 godina pre Hrista, odnosno pre nego što se zelena Sahara pretvorila u pustinju. Zaključili su kako je Sfinga morala biti isklesana pre tog perioda i kako je verovatno povezana s pradavnom civilizacijom, moguće s onom Atlantide.

Arheolog Hauard Midlton-Džons tvrdi kako je pronašao tačnu lokaciju Dvorane zapisa na Giza visoravni. Takođe tvrdi kako je Zavetni kovčeg, koji sadrži Deset zapovesti Mojsija zakopana unutar velike piramide. Ulaz do Zavetnog kovčega bi trebao biti u Velikoj galeriji na spoju koji vodi s jedne strane u Komoru kraljice, a druga strana vodi u Kraljeve odaje.

Do tog je zaključka došao pažljivim proučavanjem knjige Egzodusa, u kojoj Bog detaljno objašnjava Mojsiju konstrukciju Zavetnog kovčega. Hauard Midlton-Džons je potpuno siguran u ono što opisuje knjiga Egzodusa kao stepenište koje vodi u Kraljevu odaju Velike piramide poznatu kao Velika galerija.

Kada bi Hauard Midlton-Džons bio u pravu, mogli bi očekivati zanimljiva otkrića u budućnosti.

[adsenseyu2]

Share this post: