IRINA BERSET: NA DELU JE GLOBALNI PLAN ZA UNIŠTENJE PORODICE

Sačuvajmo porodicu

‘S gledišta običnog čoveka, postoje samo dva prirodna pola – muški i ženski. Je li tako? Ali, sva nesreća je u tome što je za sav ostali zapadni svet taj pogled davno zastario.

Novi moderni psiholozi, sociolozi pa čak i psihijatri prodaju lažnu ideju, da prirodni Pol uopšte ne postoji i nikad nije ni postojao. Govore kako je to samo jedna od velikih hrišćanskih zabluda. Neljudi tvrde da ustvari polova ima mnogo više. Prvo je bilo rečeno kako tih polova ima 6 ili 7. Ali sada, ta je brojka porasla nekoliko puta i broji oko 20 raznih polova. Ludilo, kažete?

Ne. To je realna druga ideologija. I ta druga ideologija je sastavljena na paradigmi ne prirodnog i normalnog, već nekog „neprirodnog“ socijalnog pola. To jest, ona je napravljena na ideji da Pol, ne samo da se može menjati već se i menja isključivo iz nekih čisto socijalnih razloga ili socijalnih uloga.

Autori ideje velikog broja polova bili su izopačenici. Svaki novi Pol oni su počeli povezivati sa drugim vidom izopačenosti. Prosto govoreći, izopačenici su predstavili ideju da se Pol određuje prema objektu sa kojim se vrši telesni odnos. Izopačenici su reč „Pol“ zamenili seksualnom orijentacijom.’

Ljudi su je optužili da laže, a šta imamo sad? Neke društvene mreže koje broje milione korisnika ponosno ističu listu od čak 56 različitih polova. Tu zaista ima svega uvrnutog izopačenog i nespojivog sa mozgom. Pogledajte ovaj bizarni spisak polova kojim se diči ona izopačena manjina sveta:

Agender = bezrodna (osobe koje nisu nijednoga roda)
Androgin = androgeni (ne – binarni rodni identitet. Androgeni mogu imati obeležja koja su i ženska i muška ili nikoja)
Androginous = Androgenska
Bigender = dvorodno (osoba koja oseća da je sasvim muškog i sasvim ženskog roda ili bilo koja dva roda, koja redovno prelazi sa jednog na drugi)
Cis (cisrodni i cispolni su usko vezani razredi rodnog identiteta u kojima rodni identitet pojedinca odgovara ponašanju ili ulozi za koje se smatra da odgovaraju njegovom polu)
Cis Female = Cis žensko
Cis Male = Cis muško
Cis Man = Cis muškarac
Cis Woman = Cis žena
Cisgender = Cisrodni
Cisgender Female = Cisrodno žensko
Cisgender Male = Cisrodno muško
Cisgender Man = Cisrodni muškarac
Cisgender Woman = Cisrodna žena
Female to Male = Žensko u muško
FTM (FTM je skraćenica za „žensko – u – muško transseksualca“)
Gender Fluid = Rodno fluidan (oni koji se kreću između rodova)
Gender Nonconforming = Rodno nesaglasan (ili rodno varijabilan je ponašanje ili rodni izraz koji se ne prilagođava dominantnim rodnim normama za muško i žensko)
Gender Questioning = Rodno ispitujući
Gender Variant = Rodno promenljiv
GenderQueer = Rodno Queer (sveobuhvatan izraz za rodne identitete koji nisu muškarac i žena)
Intersex= Međupolan (osoba rođena sa polnom anatomijom, reproduktivnim organima i/ili hromozomskom slikom koja se ne uklapa u tipičnu definiciju za muško i žensko)
Male to Female = Muško u žensko
MTF (‘muško – u – žensko’)
Neither = Niti jedno
Neutrois = Neutralan (znači ne-rodni razred. Odnosi se na rodni identitet koji se povremeno naziva i nulto – rodni)
Non – binari = Ne – binaran (rodni identiteti koji se ne uklapaju u prihvaćeni binarni sistem muško – žensko. Ljudi se mogu osećati da su oboje, niti jedno ili neka mešavina toga dvoga)
Other = Drugo
Pangender = Panrodni (slično kao androgeni)
Trans = Trans (transrodni ljudi koji su rođeni u telu koje nema veze sa njihovim rodom, ili im je pripisan Pol koji ne odgovara njihovom rodu)
Trans Female = Trans ženski
Trans Male = Trans muški
Trans Man = Trans muškarac
Trans Person = Trans osoba
Trans *Female = Trans *žensko (asterisk označuje zajednički izraz koji kao kišobran uključuje svaki pojedini rodni identitet)
Trans *Male = Trans *muško
Trans *Man = Trans *muškarac
Trans *Person = Trans *osoba
Trans *Woman = Trans *žena
Transexual = Transseksualan ( potklasa transrodnog , odnosi se uopšteno na ljude koji se identifikuju sa polom koji im nije bio pripisan pri rođenju )
Transexual Female = Transseksualno žensko
Transexual Male = Transseksualno muško
Transexual Man = transseksualne muškarac
Transexual Person = transseksualne osoba
Transexual Voman = transseksualne žena
Transgender Female = Transrodno žensko
Transgender Person = Transrodna osoba
Transmasculine = Transmuževno (opisuje one kojima je kod rođenja bio pripisan ženski pol, ali se identifikuju više kao muško nego kao žensko)
Two-spirit = Dvo-dušni (opisuje severnoameričke urođenike koji igraju jednu ili više mešanih rodnih uloga koje se tradicionalno mogu naći kod mnogih američkih i kanadskih urođenika)

[adsenseyu1]

Da ovaj svet ide prema propasti, odnosno da se protivi zdravoj logici i Bogu, mi smo upozorili govorom Ruskinje pre nekog vremena, a sada se, čini se, i mnogi drugi mediji suočavaju sa ovom sodomizacijom društva.

Berset je govorila: „U Švajcarskoj dečake treba dovoditi u vrtiće u haljinama“. „U Danskoj na banderama stoje oglasi: „Iznajmljuje se konj zbog intimnih odnosa“.
 „U Nemačkoj u jednom gradiću legalno funkcioniše 10 zoo-bordela“.
 „U Americi se sprovode izbori lepote među transvestitima – dečacima od 6 godina“.
 „U Kanadi su legalizovani eksperimenti na deci: sterilizacija, lobotomija“.

„U Švajcarskoj je 30.000 dece oduzeto tradicionalnim roditeljima i već predato istopolnim“.
 „U Norveškoj će se u školskom programu za prvačiće pojaviti predmet „incest“. „U Kanadi je pedofilija – službeno priznata seksualna orijentacija“. „2013. su u svim školama u Francuskoj zamenili „dečake“ i „devojčice“.
 „U Holandiji legalno postoji stranka pedofila, a takođe prisutna je i infantofilija, odnosno odnosi sa novorođenima.

Od strane čitalaca je proglašena lažljivicom, a ovih dana je osvanuo dokumentarni film snimljen u švedskim vrtićima u kojima tete prisiljavaju dečicu da zamene Pol. Razgovor vaspitačice i dečaka izgledao je ovako:

‘A niti petogodišnji dečak Justus nije baš oduševljen takvim nametanjem prevaspitanja. Vaspitačica je zabrinuta i razočarana, što joj ne uspeva da se Justus oseća kao devojčica i kaže da mali Justus ima „totalno mušku predstavu o sebi.“

Vaspitačica ga pita : “ Bi li rado bio devojčica?“ ‘Hajde, molim te kaži, da!
Justus: „Ne.“
Vaspitačica: Zašto? Pa lepo je biti devojčica!
Justus: „Naprosto tako.“
Vaspitačica: Šta želiš postati kad odrasteš? Princeza? Balerina?
Justus: „Vatrogasac!“

Ovo je zastrašujuće i postavlja se pitanje u kakvom svetu ćemo ostaviti našu decu. Šta je to? Tolerancija nije. Ali, prevaspitavanje normalnosti u izopačenost sigurno jeste.

Švedska socijalistička vlada donela je još 1998. godine zakon o sprovođenju rodne ideologije (gender mainstreaming) u Švedskoj već u dečijim vrtićima. Sa obrazloženjema da deca ne trebaju biti odgajana po polnim „stereotipima“ (muško – žensko), koji treba da budu ukinuti, već „neutralno“, po rodnoj ideologiji.

Dakle, da male dečake ne treba pustiti da budu dečaci i devojčice da budu devojčice, već im utuviti u glavu da dečaci ne moraju biti dečaci, i da mogu biti devojčice, i obrnuto, da devojčice ne moraju biti devojčice, već mogu biti i dečaci.

Upozoravamo da se protiv ove demonske sile koja želi da uđe u naše društvo, spustiti se u umove naše dece, moramo boriti svim silama.

Napominjemo da ministarstva nikada nisu opovrgnula medijske natpise o dolasku ženskih lutaka s penisom i muških lutaka sa vaginom u vrtić. Nisu opovrgnuli ni odvratan priručnik za mlade kojeg smo svi mi finansirali, pod naslovom ‘Igrice sa guzom’ za gej dečake i njihovu zaštitu. Isto tako, nikada nisu opovrgnute slikovnice o dve mame i dve tate koje su došle u hrvatske biblioteke na odeljenje za decu, a koje su takođe finansirane iz hrvatskog budžeta.

Šta učiniti? Glasno se boriti, dečju literaturu proveravati, ne puštati decu u vrtiće kada se ovako nešto pojavi i kod nas, razgovarati s decom i učiti ih o temeljima normalnosti, o temeljima hrišćanske tradicije i hrišćanske porodice.

Jer, ako dete ima prave temelje, ne bojte se, ništa ga izopačeno neće pomeriti sa pravoga puta. Ali, glavni cilj je zapravo uništenje porodice, upravo iz razloga da dete ne dobije temelje koji će ga zaštiti od sumraka civilizacije u kojem će se itekako s vremenom naći.

Vrednosti porodice pod svaku cenu moramo sačuvati, za budućnost naše zemlje i svakog pojedinog čoveka.

(Dnevno)

[adsenseyu2]

Share this post: