NAUČNICI SA JEJLA USPELI DA REKONSTRUIŠU LICA O KOJIMA SU ISPITANICI SAMO – RAZMIŠLJALI!?

Ilustracija

Naučnici sa Univerziteta Jejl uspeli su da u novom eksperimentu rekonstruišu lica o kojima su razmišljali ispitanici, prenosi sajt “Yale News”.

Koristeći samo funkcionalnu magnetnu rezonancu (fMRI) naučnici su veoma precizno rekontruisali slike ljudskih lica onako kako su ih ispitanici videli.

Prema rečima jednog od autora istraživanja profesora psihologije, kognitivnih nauka i neurobiologije Marvina Čana, radi se o jednom obliku “čitanja misli”.

Ovaj eksperiment oslanjao se na prethodni u kojima su istraživači sa Univerziteta Berkli uspevali da prepoznaju, zahvaljujući skeniranju moždanih aktivnosti, da li ispitanici gledaju ljude, zgrade ili panoramu grada.

Međutim, novo istraživanje je otišlo korak dalje.

“Drugi metodi skeniranja mozga su mogli da nam kažu da li gledate životinju ili zgradu, ali ne i kakvu životinju ili kakvu zgradu. Ovo je novi nivo sofisticiranosti”, rekao je Čan.

I istraživači sa Berklija su za svoj eksperiment koristili fMRI, gde su beležene moždane aktivnosti subjekata koji posmatraju video snimke.

Tada su dobijeni podaci sačuvani u bazi podataka pomoću “voksela” – trodimenzionalnih piskela.

Kompjuter je zatim koristio tu bazu kombinovanu sa oko 18 miliona snimaka na sajtu JuTjub kako bi stvorio kompozitni video.

Tim metodama je stvorena sirova verzija onoga što je ispitanik video u realnom vremenu.

Ali tako dobijeni kompozitni snimci nisu bili baš precizni, već su u njima, na primer, lica bila samo jedna mrlja.

Novo istraživanje sa Jejla je pokazalo da lica u prethodnom eksperimentu nisu bila prepoznatljiva jer je “subjektivna perceptivna informacija blisko povezana sa višim nivoima kortikalnih regiona koji nisu do sada korišćeni kao osnova za neuralnu rekonstrukciju”.

Zato su se na Jejlu fokusirali na mapiranje tih regiona i tako stvorili metod koji efikasno stvara prepoznatljivo lice.

U istraživanju je učestvovalo šest ispitanika kojima je pokazano 300 lica dok su im mozgovi bili podvrgnuti skeniranju.

Naučnici su zatim koristili dobijene podatke, kako bi stvorili jednu vrstu statističke biblioteke onoga kako su mozgovi reagovali na pojedinačna lica.

Ispitanicima su zatim prikazani novi setovi lica i, koristeći statističku biblioteku, naučnici su rekonstruisali lica koja su gledali njihovi ispitanici.

Istraživači ističu da će s vremenom ove rekonstrukcije biti sve preciznije, a biće korisne i za buduća istraživanja funkcionisanja ljudskog mozga.

(Yale News, Gizmodo, Blic)

Share this post: