Velika pretnja: U budućnosti pacovi će biti veličine ovce, pa čak i veći!?

Prilagođavanje

Zastrašujući scenario vrlo lako može postati stvarnost. Veoma prilagodljivi pacovi mogu dostići veličinu ovce zahvaljujući izumiranju većih sisara.

Pacovi mogu da narastu do veličine ovce, ili čak i veći, jer se razvijaju da popune upražnjene ekološke niše, kako se tvrdi.

„Životinje će evoluirati, tokom vremena, u oblik koji će im omogućiti da prežive i da ostave potomstvo“, rekao je geolog dr Jan Zalasievicz, sa Univerziteta u Lesteru.

„Na primer, u periodu Krede, kada su dinosaurusi živeli, bilo je i sisara, ali oni su bili vrlo mali, veličine pacova i miša, jer su dinosaurusi zauzeli veće ekološke niše.

„Samo onda kada dinosaurusi više nisu bili smetnja, ovi mali sisari su evoluirali u različite oblike, uključujući i neke veoma velike i one impresivne: brontoteriume, konje, mastodonte, mamute, nosoroge i druge.

„Ako budu imali dovoljno vremena, pacovi bi verovatno mogli da narastu do veličine Kapibare, najvećeg živog glodara na svetu, a koji može da dostigne čak 80 kilograma!

„Ako bio životni prostor bio slobodan, onda bi mogli da budu čak i veći.“

Najveći izumrli glodar koji je poznat nauci, Josephoartegasia monesi, koji je živeo pre tri miliona godina, bio je veći od bika i težak preko tonu.

Kao i svoj savremeni rođak, Kapibara, živeo je u Južnoj Americi .

Nagoveštaj košmara koji će doći može se videti na „ostrvu pacova“ – izolovanom regionu gde su pacovi, doneti od strane ljudi, veoma brzo porasli  i postali dominantna vrsta.

Ostrvo pacova se ponaša kao „laboratorija“ za proučavanje budućih evolucija glodara, kaže dr Zalasievicz.

„Pacovi su jedan od najboljih primera za vrste kojima smo pomogli da se rašire širom sveta, a koji su se uspešno prilagodili mnogim novim sredinama u kojima su se našli“, rekao je on.

„Oni su sada na mnogim, ako ne i na većini, ostrva širom sveta na kojima ih je sada izuzetno teško iskoreniti. Sada su tamo da ostanu. Pacovi su nadmašili mnoge autohtone vrste i vremenom su ih doveli do istrebljenja.

„Kao rezultat toga, ekološki prostor je ispražnjen, a pacovi su u dobroj poziciji da, u dogledno vreme, ponovo popune značajan komad toga.“

Gigantizam je dobro poznat evolucioni odgovor koji se javlja kada malo stvorenje kroči u ekološku nišu koju su napustile veće vrste.

Pre pedeset miliona godina, daleki predak plavog kita je bio veličine vuka, istakao je dr Zalasievicz.

On očekuje da se pacovi prilagode na niz drugih načina, osim toga da neki od njih narastu ogromni.

Životinje mogu evoluirati do manjih, kao i do većih dimenzija“, rekao je on. „To će zavisiti od toga u kojim konkretnim okolnostima će se naći i koji su selektivni pritisci na njih.

„Svako ostrvo na kome su pacovi sada prisutni je laboratorija za buduće evolucije, i svako će proizvesti različite rezultate. Tako će postojati mršavi pacovi, debeli pacovi, spori i teški pacovi, brzi i razjareni pacovi, verovatno budući vodeni pacovi – lista se nastavlja unedogled. Ostale životinje će verovatno slediti isti obrazac, kao što su domaće mačke, zečevi, koze, i drugi.“

On smatra da će pacovi imati veliki uticaj na geološku budućnost Zemlje i vremenom će najverovatnije proizvesti „neke izuzetne potomke“.

(Vestinet.rs)

Share this post: