U ISTOČNOJ ENGLESKOJ PRONAĐENI TRAGOVI LJUDI OD PRE 800.000 GODINA

arheolosko nalaziste arheologija istocna engleska

Sasvim slučajno nakon plime na obali istočne Engleske u čvrstoj steni pronađeni su dobro očuvani tragovi ljudi koji su tu živeli kako se procenjuje pre 800.000 godina.

To su sada najstariji tragovi ljudi pronađeni van Afrike.

Otkriće je u Britanskom muzeju okarakterisano kao najznačajnije otkriće ikad napravljeno na britanskom ostvrvu.

Koristeći tehniku nazvanu fotogrametrija ekipa dr Eštona je zabeležila pronalaske pre nego što je plima promenila stanje.

Analiza slike je potvrdila da se radi o tragovima pet ljudi.

Naučnici pretpostavljaju da su tragovi ljudi nastali tako što su iz evropskog kopna došli u Britaniju preko kopnenog mosta koji je nekad postojao preko Lamanša.

800.000-годишњи човек отисак.  Слика кредит: Британски музеј.

Analizu i skeniranje tragova uradio je u 3D tehnici naučnik Izabel De Grut. On je dobio rezultat na osnovu otisaka da se radi o odraslom muškarcu visine 175 cm.

Модел фоотпринт површини генерише из фотограметријском анкете.  Слика кредит: Сара Дафи / Јорк универзитета.

Ostali tragovi su poreklom od mlađih muškaraca ili žena.

Stariji tragovi od ovih su samo oni napravljeni pre 3,5 miliona godina u Laetoli u Tanzaniji i u keniji od pre 1,5 miliona godina.

(Vestinet.rs)

Share this post: