Gerson terapija – lek protiv raka

  Režiser Steve Kroschel zapocinje putovanje od 52 dana kako bi pronašao dokaze koji podržavaju valjanost Gerson terapije – dugo potiskivani prirodni lek protiv raka. Njegovo ga putovanje vodi iz Aljaske u Meksiko sa zaustavljanjima u San Diegu, New Yorku, Japanu, Holandiji i Španiji. Predstavljaju se iskazi pacijenata, naučnika, hirurga i nutricionista koji potvrduju lekovitost terapije...