Znate li šta se dešava sa telima vaših najmilijih ako ne platite grobno mesto?

Ilustracija
Naknada za održavanje i uređenje površine groblja se plaća za jednu ili više godina unapred i prema važećem cenovniku na godišnjem nivou iznosi 1.333 dinara. Vaš srodnik ili član porodice je umro pre više od deset godina, i sve vreme ste plaćali zakup grobnog mesta. Ukoliko ste mislili da je to dovoljno, grdno ste se prevarili, jer prema našem zakonu i nakon isteka deset godina od smrti...

Ukoliko ubijete bubamaru bićete kažnjeni sa 15.000 dinara!

Kazna
Ubijanje mrkog medveda u šumama Srbije skupo košta počinioce tog dela za koje je još pre tri godine bila propisana kazna od milion dinara! Tako je tada bilo predviđeno Pravilnikom o odštetnom cenovniku za strogo zaštićene i zaštićene vrste. Ali, mrki medvedi nisu jedina zaštićena životinjska vrsta u Srbiji. Stroge kazne sledovale su i ubicama bubamara i leptira kupusara, koji su za ta...