Proročanstva Chilam Balama

Jedna od retkih zbirki rukopisa koja je preživela zlohudu sudbinu Maja postala je dostupna francuskom čitaocu zahvaljujući poznatom piscu Le Kleziju (Le Clezio), koji se zainteresovao za drevne kulture Srednje Amerike. „Sveštenik Jaguar“ ili „Čilam Balam“ (Chilam Balam) je prema nekim tumačenjima „prorok koji otkriva tajne stvari“, a pod tim nazivom je grupisano...