“Ovoliko jačanje dinara nije smelo da se desi, odgovara samo uvoznicima i špekulantima”

Profesor ekonomije Dejan Šoškić ocenio je da je glavni razlog jakog dinara restriktivna monetarna politika u Srbiji. “Mi smo imali inflaciju koja je bila ispod donje granice inflacionog cilja sa relativno visokim kamatnim stopama u dinarima i sa drugim elementima monetarne politike koji bi se mogli tumačiti da su bili restriktivniji nego što je bilo nužno. I to je u tom trenutku davalo rezultat...