Kod levaka se razvijaju moždane funkcije u obrnutim stranama mozga

Motivacija, ono što nas stimuliše da se približimo ili povučemo iz fizičkih i socijalnih podsticaja je osnovni gradivni blok ljudskih emocija. Naučnici su decenijama verovali da se motivacija za približavanje nalazi uglavnom u levoj polovini mozga, a motivacija za povlačenje u desnoj. Istraživanje koje su proveli Brookshire i Casasanto osporava tu ideju pokazujući da se dobro uspostavljen...