PUTIN JE U UKRAJINI RAZBIO SNOVE EU DA ĆE POSTATI IMPERIJA

EU je godinama „Sporazumom o asocijaciji” namamljivala Ukrajinu da se korak po korak kreće ka punom članstvu u Uniji. Međutim, time je svoju „meku silu” približila samoj granici Rusije. Zbog toga se ta čudna organizacija, orjentisana na uništavanje nacionalnog identiteta, konačno nasukala na stenu nacionalnog interesa koji nije hteo da joj se ukloni. A svi vidimo do kakvog žalosnog...