Frank-Valter Štajnmajer izjavio: Međunarodna zajednica ne može bez Rusije

Šef nеmаčkе diplоmаtiје Frаnk-Vаltеr Štајnmајеr izјаviо је dа еvrоpski pоlitičаri nе mоgu biti zаintеrеsоvаni dа G8 оstаnе u fоrmаtu G7, јеr је mеđunаrоdnој zајеdnici pоtrеbnа Rusiја. „Nаmа је Rusiја pоtrеbnа zа rеšаvаnjе zаmrznutih sukоbа, kаkо u nаšеm еvrоpskоm rеgiоnu, tаkо i u Siriјi, Irаku, Libiјi,...

PUTIN JE U UKRAJINI RAZBIO SNOVE EU DA ĆE POSTATI IMPERIJA

EU je godinama „Sporazumom o asocijaciji” namamljivala Ukrajinu da se korak po korak kreće ka punom članstvu u Uniji. Međutim, time je svoju „meku silu” približila samoj granici Rusije. Zbog toga se ta čudna organizacija, orjentisana na uništavanje nacionalnog identiteta, konačno nasukala na stenu nacionalnog interesa koji nije hteo da joj se ukloni. A svi vidimo do kakvog žalosnog...

PAKLENI PLAN: PISMO IZ 1871. KOJIM SU NAJAVLJENA I DETALJNO OPISANA 3 SVETSKA RATA!

Pismo Alberta Pajka upućeno Maziniju (15. avgust 1871. godine)  navodi planove za tri svetska rata, koji su viđeni kao neophodnost da bi se napravio Prvi Svetski Poredak. Preciznost događaja iznetih u pismu, koji su se već dogodili je neverovatna. Pajk je bio mason, koji je osnovao mafiju 1860. godine. Verovalo se da je njegovo pismo izloženo u Britanskom Muzeju, što  nije istina. Britanska...