HITLER, STALJIN I GURĐIJEV

Gurđijeva porede sa grofom Kagliostrom, sa Grigorijem Raspućinom, kao i sa Blavatskom. Gurđijevu pripisuju tajnu moć nad političkim liderima diktatura. Ko je bio Georgij Gurđijev? Izabrani, čIan ezoteričnih krugova tajne vlade sveta? Učitelj plesa? Hipnotizer? Ili pronalazač tehnologije transformacije čoveka, koja je u rukama despota i tiranina bila instrument za upravljanje svešću masa....