DRAVIDI – ZAGONETNA INDIJSKA CIVILIZACIJA

Za pojavu prvih istorijskih civilizacija, čini se, važili su isti preduslovi: blaga i povoljna klima, bogata vegetacija i blizina reke. Takve su uslove u doline reke Ind zatekli Dravidi, tajanstveni narod o kojem ni danas ne znamo mnogo. Sliku o prvobitnim civilizacijama na indijskom potkontinentu pružilo je otkriće velike gradske kulture, koja je postojala u isto vreme kada i prve civilizacije...