Šta sve govori o vama jedinstveni matični broj građana (JMBG)

Ilustracija
Jedinstveni matični broj građana (JMBG) je identifikaciji broj dat svim novorođenim građanima SFRJ (Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije) od 1976. godine. Svi građani rođeni pre 1976. godine su dobili broj u zavisnosti od regija u kojim su tada živeli, a ne u kojima su rođeni. Uvek nam je bilo poznato prvih 7 cifara, za koje svi znaju da su povezani sa datumom rođenja. Međutim,...

Ko nam sve sme tražiti JMBG?

Ilustracija
Svako sa pristupom internetu na osnovu vašeg JMBG ili PIB-a, može bez po muke da sazna ne samo vaš datum i mesto rođenja i pol, već i adresu ili i biračko mesto gde glasate. Jedinstveni matični broj građana (JMBG) koji sadrži mnoge lične podatke, ima prava da traži svako od građana Srbije, ali obavezu da ga dajemo imamo samo onima koji imaju za to zakonsku osnovu. U tome i jeste problem....