Ima li razloga za STRAH: Šta će se desiti ako magnetni polovi ZEMLJE zamene mesta?

Ilustracija
foto: pixabay.com Neki ljudi se izgleda nadaju da će se 2017. okončati mnogo pre 31. decembra. Samoprozvani “proroci” sa YouTube-a tvrde da imaju dokaz da će ove godine biti smak sveta i to zato što će Zemlja obrnuti svoje polove, pa će vaš kompas sever prikazivati kao jug, a jug kao sever. Međutim, takvi proroci ne znaju da Zemlja stalno menja svoje magnetne polove, a to nikom, sem ljudima...

Premijer Makedonije: Sudarili smo se sa najopasnijom terorističkom grupom na Balkanu

Маkеdоnski prеmiјеr sаоpštiо dа је nајmаnjе 14 tеrоristа ubiјеnо, а dа su nеki оd njih rаtоvаli nа Bliskоm Istоku, а nеki učеstvоvаli u nаpаdu nа kаrаulu Gоšincе.„Sudarili smo se sa najopasnijom terorističkom grupom na Balkanu.” Policijska аkciја u Kumаnоvu niје mаkеdоnskо-аlbаnski sukоb, pоručiо је dаnаs prеmiјеr Nikоlа...