Na čelu Jugoslavije je 40 godina bio polubrat Josipa Broza?!

Da li je Josip Broz Tito bio sovjetski špijun? Da li je Zagorac tog imena poginuo u Prvom svetskom ratu, pa je njegov identitet preuzeo sovetski agent? Ova se pitanja pojavljuju u brojnim teorijama zavere. Tita jednom vidimo kao austrijskog grofa, drugi put kao poljskog plemića, treći put kao poznavaoca filozofije koji sa lakoćom čita Imanuela Kanta. Zagovornicima ovih teorija sviranje klavira,...