King Kongu je glave došlo – voće!?

Gigantopithecus, najveći majmun koji je hodao Zemljom izumreo je zbog ishrane voćem koje nije moglo da ovoj velikoj životinji pruži dovoljno hranljivih materija. Pre skoro 80 godina, holandski antropolog Gustav Henrih Ralf von Koengsvald otkrio je ogroman zub sličan ljudskom u apoteci u Hong Kongu. Od tada je pronađeno na hiljade velikih zuba kao i tri vilice u Aziji. Oni pokazuju da je ovaj...