LSV: Vratiti Vojvodini šta je imala

LSV zatražila danas da se Ustav Srbije izmeni i da se u njemu precizno definiše položaj Vojvodine u skladu sa stečenim pravima I evropskim standardima. Liga socijaldemokrata Vojvodine je u saopštenju navela da njeni aktivisti dele materijal u gradovima i opštinama širom Vojvodine, da bi podsetili građane kako se u Vojvodini živelo dok je imala zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast, pravo na...