Misterija koja zbunjuje: Kako su kraljevi Mesopotomije mogli da vladaju desetinama hiljada godina?!

Vladari Mesopotamije
Drevna Mesopotamija, o kojoj zahvaljujući pregalništvu arheologa i istoričara i mnogih drugih naučnika danas znamo mnogo, i dalje krije svoje tajne i misterije koje nisu razjašnjene. Jedna od njih i ovo o čemu ćemo danas pričati, a tiče se pretpotopskih vladara sveta koji su „sišli sa neba“. Od svih silnih arheoloških nalaza i artefakata koji su otkriveni na tlu drevne Mesopotamije...

DRAVIDI – ZAGONETNA INDIJSKA CIVILIZACIJA

Za pojavu prvih istorijskih civilizacija, čini se, važili su isti preduslovi: blaga i povoljna klima, bogata vegetacija i blizina reke. Takve su uslove u doline reke Ind zatekli Dravidi, tajanstveni narod o kojem ni danas ne znamo mnogo. Sliku o prvobitnim civilizacijama na indijskom potkontinentu pružilo je otkriće velike gradske kulture, koja je postojala u isto vreme kada i prve civilizacije...