PRONAĐEN DOKAZ: Evo ko je Milevi Marić UKRAO Nobela!

Šta je istina?
Reči „naš rad“ u Ajnštajnovom pismu Milevi Marić od 27. marta 1901. („… da naš rad o relativnom kretanju dovedem do srećnog završetka!“) predstavljaju dokaz da je Mileva rešavala Albertu matematičke probleme i pomagala mu da savlada one iz fizike Albert Ajnštajn i Mileva Marić razmenjivali su pisma u kojima je on navodio svoja naučna razmišljanja, dnevne aktivnosti i lične...