Mubarak oslobođen svih optužbi

Sud u Kаiru dаnаs је оdbаciо tužbu prоtiv bivšеg еgipаtskоg prеdstаnikа Hоsnijа Mubаrаkа zbоg ubijаnjа dеmоnstrаnаtа zа vrеmе prоtеstа 2011. u kоjimа jе zbаčеn s vlаsti. Sud jе, tаkоđе, оslоbоdiо Mubаrаkа оptužbi zа kоrupciju prilikоm izvоzа gаsа u Izrаеl pо nаvоdnо nаmеrnо snižеnim cеnаmа, аli ćе оn оstаti izа rеšеtаkа...

NEIZVESNA BUDUĆNOST IZRAELA

Izrael je sve izolovaniji: elita u EU ima ideološku odbojnost prema njemu, a u SAD opada uticaj izraelskog lobija.   Izrael se od početka svog postojanja suočava sa brojnim izazovima, ali poslednjih godina oni postaju sve ozbiljniji i sve teže rešivi. U interesu je neislamskog sveta u celini, a Srbije posebno, da Izrael opstane.   Talas političkih promena koje su pogrešno stavljene...

IZRAEL U PROBLEMU: RASTE RASIZAM PREMA IZBEGLICAMA

Nedavna silovanja koja su učinili afrički imigranti u Izraelu, izazvala su političku i emocionalnu reakciju. Gradjani Izraela i njihovi politički lideri alarmanto pozivaju na proterivanje imigranata iz zemlje. Izrael je obavezan međunarodnim ugovorom o izbeglicama, ali izgleda da im sada smeta ta opcija. Jaz između retorike i realnosti šalje opominjuće nagoveštaje da sve može prerasti u...