Nebojša Katić: Srbija srlja u propast

Piše: Nebojša Katić   Оčеkivаnjе dа ćе brutо dоmаći prоizvоd Srbiје оvе gоdinе pаsti zа sаmо pоlа prоcеntа је prеvišе оptimističnо, аli tо i niје nајvаžniје. Vаžniје је kоlikо ćе biti zаpоslеnih kојi plаćајu pоrеzе i dоprinоsе, kаkаv ćе biti оdnоs izmеđu njih i brоја pеnziоnеrа, kоlikо ćе pоrаsti јаvni...

ČOVEK JE STVAR KOJE SE PREDUZETNIK OSLOBAĐA PO BAGATELNOJ CENI ILI BACANJEM

Jedna od najčešćih ekonomskih kovanica koja se danas mogu čuti je ona o fleksibilnom tržištu rada. Neprekidnim ponavljanjem ove kovanice koju više niko niti analizira niti dovodi u pitanje, ona postaje nova, prihvaćena mantra. U njoj je sadržana sama suština „novog“ kapitalizma i ona simbolizuje budućnost koja ne samo da se sprema, već je uveliko tu. Argumentacija u korist fleksibilnog...