Nebojša Katić: Srbija srlja u propast

Nebojsa-Katic-600x324
Piše: Nebojša Katić   Оčеkivаnjе dа ćе brutо dоmаći prоizvоd Srbiје оvе gоdinе pаsti zа sаmо pоlа prоcеntа је prеvišе оptimističnо, аli tо i niје nајvаžniје. Vаžniје је kоlikо ćе biti zаpоslеnih kојi plаćајu pоrеzе i dоprinоsе, kаkаv ćе biti оdnоs izmеđu njih i brоја pеnziоnеrа, kоlikо ćе pоrаsti јаvni...

ČOVEK JE STVAR KOJE SE PREDUZETNIK OSLOBAĐA PO BAGATELNOJ CENI ILI BACANJEM

radnik
Jedna od najčešćih ekonomskih kovanica koja se danas mogu čuti je ona o fleksibilnom tržištu rada. Neprekidnim ponavljanjem ove kovanice koju više niko niti analizira niti dovodi u pitanje, ona postaje nova, prihvaćena mantra. U njoj je sadržana sama suština „novog“ kapitalizma i ona simbolizuje budućnost koja ne samo da se sprema, već je uveliko tu. Argumentacija u korist fleksibilnog...