NIKITA MIHALKOV: Rusija ne želi da se seća vladavine Borisa Jeljcina!

Intervju
Slavni ruski filmski rеžisеr Nikitа Мihаlkоv nе prеstаје dа trаži dа njеgоvа zеmlја skinе sа „nеzаslužеnоg piјеdеstаlа“ Bоrisа Јеlјcinа. Оn, u suštini, insistirа dа dаnаšnjа Rusiја kritički i drugаčiје оcеni i Јеlјcinа kао istоriјsku figuru i njеgоvu vlаdаvinu i njеnе rеzultаtе. Bitkа sе trеnutnо vоdi pоvоdоm nаgrаdе...

Nikita Mihalkov: Ovo što se dešava je napad na slovenski svet, totalni rat!

Intervju
Ljubav kao pogled na svet je ono što me zanima i u životu i na filmu – kaže slavni ruski reditelj, gost Kustendorfa. Čuveni filmski stvaralac nije krio reči hvale za festival Kustendorf. Zanimljivo je između ostalog govorio o tome kako se svaki čovek kad razmišlja o svom životu poredi s onima kojima je bolje, a ne s onima kojima je lošije, i pitajući se zašto je tako, smatra da prema...