DREVNI GRANITNI DISKOVI SA BAYAN KARA ULA

  Jedno od najvećih i zasigurno najuverljivijih arheoloških otkrića, koje snažno podupire hipotezu o paleokontaktima, zbilo se krajem 30-ih godina 20. veka, uoči izbijanja Drugog svetskog rata, u vrletnom planinskom kompleksu Baian Kara Ula koji se proteže u graničnom području severoistočnog Tibeta i kineske provincije Kuinghai. To je prostrano, teško pristupačno, zabačeno i veoma retko...

Bep-Kororoti – Nebeski Učitelj Kajapo Indijanaca

Brojne etničke skupine Indijanaca koje žive u nepreglednim i teško prohodnim tropskim prašumama Južne Amerike su autohtoni plemenski narodi koji tradicionalno žive od lova, ribolova, skupljanja plodova i uzgoja povrća. Oni pretežno žive u malim društvenim zajednicama seoskog tipa od kojih svaka ima sopstvene predaje i verovanja. U tim malenim autohtonim kulturama južnoameričkih Indijanaca...