Predskazanje gatare Spasenije Cane Jovanović žestoko uplašilo kralja Aleksandra Karađorđevića

Sujeverje
Kralj Aleksandar Karađorđević – foto: Wikipedia Kralj Aleksandar Karađorđević (1888-1934), bio je veoma sujeveran čovek. U Beogradu između dva svetska rata dobro se znalo da zbog te kraljeve osobine kasni završetak zdanja Narodne skupštine. U prestonici je tada, naime, živela gatara Spasenija Cana Jovanović (1848-1926), kod koje su „mušterije“ dolazili čak iz inostranstva,...