FAKULTET I DIPLOMA: Posle traženja posla u Beogradu, osetila sam se kao prostituka

U mojoj porodici se o fakultetu nikada nije raspravljalo, to se jednostavno podrazumevalo. Ipak, posle Vukovih diploma, pohvala, takmičenja i drugih vrsta dostignuća u Osnovnoj i Srednjoj školi, od moje sestre i mene se očekivalo da podjednako briljiramo i na fakultetu i o tome nije bilo reči. Zar je postojao neki drugi način da se obezbedi uspeh u daljem životu i karijeri? Verujući onome...