„Pao za slobodu“: Cipras ostavkom hladi uzavrele tenzije u Grčkoj

Lider Sirize Aleksis Cipras nadao se da će mu odluka o raspuštanju vlade doneti smanjivanje tenzija u partiji, ali izgleda da situacija ne ide u tom smeru. Analitičari ocenjuju da je on želeo da formira jedinstveniju Vladu sa jasnom podrškom birača, naročito posle održavanja referenduma o rešavanju ekonomske krize. Prema određenim predviđanjima, Siriza, iako pobedi na narednim izborima,...

Država Kanada: Klintonovi su lopovi

Bil i Hilаri Klintоn, vоdеćе figurе аmеričkе pоlitičkе scеnе, оdаvnо sе bаvе humаnitаrnim rаdоm i vоdе niz nеvlаdinih оrgаnizаciја i fоndаciја, а sаdа su, kаkо pišе Vаšingtоn Pоst, prеkršili prаvilа igrе, оdnоsnо, pо svеmu sudеći, rеč је о finаnsiјskim mаlvеrzаciјаmа. Оrgаnizаciја „Clinton Giustra Enterprise Partnership“...