Ko je ovde lud: Svaka emocija je sada klasifikovana kao mentalni poremećaj u novom psihijatrijskom priručniku

Industrija moderne psihijatrije je službeno poludela. Gotovo svaka emocija doživljena od strane ljudskog bića – žalost, tuga, teskoba, frustracija, nestrpljivost, uzbuđenje – sada se klasifikuje kao „mentalni poremećaj“ te zahteva hemijski tretman (s lekovima na recept, naravno). Nova, nadolazeća DSM-5 „psihijatrijska biblija“, očekuje se da će biti...