Psovke izlaze iz trule duše i nečistog srca: Zašto ovu naviku treba zauvek da odbacite!

Psovanje smanjuje stres
Navika psovanja ukazuje na pokvarenost mašte psovača, koja ne samo da škodi onome koji psuje, nego i širi tu zarazu i na druge koji čuju te psovke Kao bogoliko biće, čovek je jedini obdaren darom reči i jedini ima sposobnost da proslavlja Boga, ne samo svim silama svoje duše, nego i rečju. Psovanje predstavlja užasnu zloupotrebu tog dara. Čovek je stvoren po liku i podobiju Božjem i...

Sve dok vaše reči nisu usmerene prema nekome, psovanje je zdravo!

Ilustracija
Istraživanja su pokazala da postoje situacije kada je prihvatljivo, pa čak i zdravo, koristiti psovke u odnosu na zadržavanje gneva u sebi. Istraživanje, koje je 2009. godine sprovelo britanski Univerzitet Kili, otkrilo je da psovanje povećava toleranciju na bol. U eksperimentu su 64 studenata trebala što duže da drže jednu ruku u kanti s ledom. Kada su studenti ponavljali odabranu psovku,...