Od 01. januara 2016. godine radna knjižica više nije validan dokument u Srbiji

Ilustracija
Kako prenose mediji, od prvog januara 2016. godine radna knjižica više nije validan dokument u Srbiji, što je propisano izmenama i dopunama Zakona o radu iz jula 2014. koje su stupile na snagu 1. januara. U Ministarstvu rada kažu da je ova izmena usvojena na inicijativu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Zakonom o radu je predviđeno donošenje pravilnika o elektronskom zapisu...